شرکت اپاتان رایانش
Opatan: Cloud Computing, Hadoop, Eucalyptus, رایانش ابری,اپاتان

در این صفحه برخی از اسلایدهایی که در ارایه‌های خود به‌کار می‌گیریم، قرار داده شده‌اند.

رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی، اسفند ۸۹ Download PDF
آشنایی با رایانش ابری، آذر ۸۹ Download PDF
آشنایی با رایانش ابری، مهر ۸۹ Download PDF
درآمدی بر رایانش ابری، شهریور ۸۹ Download PDF
 

Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin