شرکت اپاتان رایانش
Opatan: Cloud Computing, Hadoop, Eucalyptus, رایانش ابری,اپاتانcloud application
برنامه ابری
برنامه نرم افزاری که بر روی کامپیوتر محلی نصب نمی شود. این برنامه از طریق اینترنت قابل دسترسی است.

cloud architecture
معماری ابری
معماری طراحی شده برای برنامه‌های نرم‌افزاری که از طریق اینترنت قابل دسترسی می‌باشند.

cloud client
کلاینت ابری
وسیله ای رایانشی برای رایانش ابری. همچنین به نام تین کلاینت نیز شناخته می شود.

cloud OS
سیستم‌عامل ابری
روش دیگری برای توصیف بستر به عنوان سرویس (PaaS)، مانند App Engine گوگل یا Salesforce.com

cloud portability
جابجاپذیری در ابر
توانایی جابه‌جا کردن برنامه‌ها و داده‌ها میان چندین ارائه دهنده رایانش ابری.

cloud provider
فراهم‌کننده ابر
فراهم کننده‌ای که فضای ذخیره سازی، نرم‌افزار یا سیستم‌عامل را روی شبکه خصوصی یا عمومی در دسترس دیگران قرار می‌دهند.

cloud service architecture (CSA)
معماری خدمت ابری
معماری که در آن برنامه‌ها و کامپوننت‌های کاربردی به عنوان سرویس روی اینترنت عمل می کنند.

cloud storage
ذخیره‌سازی ابری
ذخیره‌سازی داده‌ها روی زیرساخت ذخیره‌سازی فراهم کننده ابر. داده ای که شما آنرا تولید می کنید، بیرون از سازمان توسط شرکت دیگری نگهداری می‌شود.

cloud-oriented architecture (COA)
معماری ابر گرا
معماری که برای پیوند دادن کامپوننت‌های رایانش ابری مناسب است.

cloudsourcing
ابر سپاری
بکارگیری هر نوع سرویس ابری را گویند.

cloudstorm
توفانْ ابر
هنگامیکه چندین محیط رایانش ابری به یکدیگر متصل شود رخ می دهد. همچنین شبکه ابری نیز نامیده می شود.

cloudware
ابر افزار
نرم افزاری که اجازه ساختن (ایجاد)، توسعه، اجرا یا مدیریت برنامه‌های کاربردی را در محیط رایانش ابری می‌دهد.

cloudwashing
ابر شویی
قرار دادن واژه “ابر” روی محصولات و سرویس هایی که هم اکنون دارید.

external cloud
ابر برونی
محیط رایانش ابری که بیرون از سازمان می باشد.

Federation
همبستگی
یک معماری نرم‌افزاری که در آن کنترل مدیریتی محلی اولویت بالاتری از کنترل جهانی‌تر دارد. معمولا دارندگان منابع توافق می‌کنند که منابع خود را با یک زیرساخت جهانی‌تر همبسته کنند، مشروط براینکه در صورت نیاز محلی، بتوانند آن منابع را از حالت جهانی‌تر درآورده و به نیازهای محلی خود اختصاص دهند.

hybrid cloud
ابر آمیخته
محیط رایانشی که در آن هر دو محیط رایانش ابری خصوصی و عمومی حضور دارند.

hypervisor
هایپروایزر
نرم‌افزاری که لایه میان سخت‌افزارهای سیستم‌عامل را کنترل می‌کند. هایپروایزر اجازه اجرا شدن چندین سیستم عامل را روی یک سخت‌افزار فیزیکی می‌دهد. دو نوع هایپروایزر وجود دارد:

  • سخت (Bare metal): به هایپروایز اجازه اجرای مستقیم روی سخت‌افزار را می‌دهد.
  • معماری میزبانی‌شده (Hosted architecture): که در آن هایپروایزر روی سیستم یک سیستم‌عامل موجود اجرا می‌شود.

IaaS (Infrastructure as a Service)
زیرساخت به عنوان سرویس

instance
نمونه
یک ماشین مجازی که می‌تواند تحت کنترل یک کاربر خاص بوت و اجرا شود.

internal cloud
ابر درونی
ابر خصوصی که دورن سازمان پیاده ‌شود.

On-premise Cloud
ابر درون ساختمانی
ابری که درون یک مرکز داده محلی پیاده می‌شود، معمولا برای کاربران آن مرکز داده و نه برای عموم.

PaaS (Platform as a Service)
بستر به عنوان سرویس
Applications that share a common structure or implement similar functionality are often referred to as belonging to the same “application domain.”

private cloud
ابر خصوصی
محیط رایانش ابری که درون سازمان قرار دارد و معمولا برای استفاده ویژه یا به دلیل ملاحظات امنیتی استفاده می‌شود.

public cloud
ابر عمومی
محیط های رایانش ابری که برای استفاده عموم آزاد است.

QoS (Quality of Service)
کیفیت خدمت
ویژگی‌های عملکردی سرویس داده‌شده از نظر کیفی یا کمی.

SaaS (Software as a Service)
نرم‌افزار به عنوان سرویس
Applications that share a common structure or implement similar functionality are often referred to as belonging to the same “application domain.”

SLA (Service Level Agreement)
توافقنامه سطح خدمات
یک قرارداد ،معمولا میان ارایه دهنده‌ی و مشتری سرویس، که دربرگیرنده این موارد است: حداقل کیفیت خدمتی که مشتری دریافت خواهد کرد، واحدها و روش اندازه‌گیری که برای ممیزی کیفیت خدمت استفاده می‌شود و نیز مقاطع زمانی که در آنها این اندازه‌گیری صورت می‌گیرد.

utility computing
رایانش همگانی
سرویس اندازه‌گیری شده‌ای (در حال کنتور انداختن) که در آن رایانش یا فضای ذخیره‌سازی بر مبنای نیاز فراهم می‌گردد ، همانند صنایع همگانی (آب، برق، گاز و…) که برای منازل فراهم می‌شود و بر مبنای مشابهی پرداخت می شود (میزان استفاده.) مشتریان سرویس‌های همگانی برای سرویسی که استفاده می‌کنند پول پرداخت می کنند نه تجهیزات.

vertical cloud
ابر عمودی
محیط رایانش ابری که برای یک صنعت خاص (عمودی) بهینه شده است.

virtual private cloud (VPC)
ابر خصوصی مجازی
همچون شبکه خصوصی مجازی (VPN)، اما نسخه ابری آن. معمولا پلی است برای اتصال زیر‌ساخت‌های موجود فناوری اطلاعات شرکت‌ها به یک ابر عمومی. به بیان دیگر، تبدیل ابر عمومی به ابر خصوصی مجازی، به ویژه از نظر امنیت و توانایی ایجاد ابر خصوصی مجازی میان کامپوننت‌‌هایی که درون ابر عمومی هستند و آنهایی که بیرون آن هستند.
 

Canonical URL by SEO No Duplicate WordPress Plugin